chhian-liân-kí: 1 chhian-liân-kí
sè-kí: 1 sè-kí | 2 sè-kí | 3 sè-kí
cha̍p-nî-kí: 120 nî-tāi | 130 nî-tāi | 140 nî-tāi | 150 nî-tāi | 160 nî-tāi | 170 nî-tāi | 180 nî-tāi
: 145 nî | 146 nî | 147 nî | 148 nî | 149 nî | 150 nî | 151 nî | 152 nî | 153 nî | 154 nî | 155 nî
150 nî tī kî-thaⁿ le̍k-hoat
Kan-chi Kí-thiú
kàu
Keng-în
Gregorius le̍k 150 nî
CL
Julius le̍k pí Gregorius le̍k chá -1 kang
Hu̍t-le̍k 694 nî
Tō-kàu-le̍k 2847 nî
Hoê-le̍k 487 BH~486 BH
Hông-kì 810 nî
Tân-kì 2483 nî
Hi-pek-lâi-le̍k 3910~3911


Hindu le̍k
- Vikram Samvat 205 – 206
- Shaka Samvat 72 – 73
Iran le̍k -472 – -471
Runic le̍k 400
Assyria le̍k 4900 nî
Ethiopia le̍k 144~145

150 nîJulius Le̍k-hoat lāi-bīn sī chi̍t ê pêng-nî, thâu kang sī pài-saⁿ.

Liân-hō

siu-kái

Tang A-chiu kun-chú kì-goân

siu-kái

Sū-kiāⁿ

siu-kái

Kok-ka léng-tō-chiá

siu-kái
Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 150 nî kok-ka léng-tō-chiá lia̍t-toaⁿ

Chhut-sì

siu-kái

Bô ji̍t-kî

siu-kái

Kòe-sin

siu-kái

Chham-khó chu-liāu

siu-kái
 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: 150 nî