chhian-liân-kí: 1 chhian-liân-kí
sè-kí: 1 sè-kí | 2 sè-kí | 3 sè-kí
cha̍p-nî-kí: 170 nî-tāi | 180 nî-tāi | 190 nî-tāi | 200 nî-tāi | 210 nî-tāi | 220 nî-tāi | 230 nî-tāi
: 195 nî | 196 nî | 197 nî | 198 nî | 199 nî | 200 nî | 201 nî | 202 nî | 203 nî | 204 nî | 205 nî
200 nî tī kî-thaⁿ le̍k-hoat
Kan-chi Kí-báu
kàu
Keng-sîn
Gregorius le̍k 200 nî
CC
Julius le̍k pí Gregorius le̍k chá -1 kang
Hu̍t-le̍k 744 nî
Tō-kàu-le̍k 2897 nî
Hoê-le̍k 435 BH~434 BH
Hông-kì 860 nî
Tân-kì 2533 nî
Hi-pek-lâi-le̍k 3960~3961


Hindu le̍k
- Vikram Samvat 255 – 256
- Shaka Samvat 122 – 123
Iran le̍k -422 – -421
Runic le̍k 450
Assyria le̍k 4950 nî
Ethiopia le̍k 194~195

200 nîJulius Le̍k-hoat lāi-bīn sī chi̍t ê lūn-nî, thâu kang sī pài-jī.

Liân-hō siu-kái

Tang A-chiu kun-chú kì-goân siu-kái

Sū-kiāⁿ siu-kái

Bô ji̍t-kî siu-kái

Kok-ka léng-tō-chiá siu-kái

Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 200 nî kok-ka léng-tō-chiá lia̍t-toaⁿ

Chhut-sì siu-kái

Bô ji̍t-kî siu-kái

Kòe-sin siu-kái

Bô ji̍t-kî siu-kái

Chham-khó chu-liāu siu-kái

 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: 200 nî