chhian-liân-kí: 1 chhian-liân-kí
sè-kí: 2 sè-kí | 3 sè-kí | 4 sè-kí
cha̍p-nî-kí: 170 nî-tāi | 180 nî-tāi | 190 nî-tāi | 200 nî-tāi | 210 nî-tāi | 220 nî-tāi | 230 nî-tāi
: 196 nî | 197 nî | 198 nî | 199 nî | 200 nî | 201 nî | 202 nî | 203 nî | 204 nî | 205 nî | 206 nî
201 nî tī kî-thaⁿ le̍k-hoat
Kan-chi Keng-sîn
kàu
Sin-sū
Gregorius le̍k 201 nî
CCI
Julius le̍k pí Gregorius le̍k chá 0 kang
Hu̍t-le̍k 745 nî
Tō-kàu-le̍k 2898 nî
Hoê-le̍k 434 BH~433 BH
Hông-kì 861 nî
Tân-kì 2534 nî
Hi-pek-lâi-le̍k 3961~3962


Hindu le̍k
- Vikram Samvat 256 – 257
- Shaka Samvat 123 – 124
Iran le̍k -421 – -420
Runic le̍k 451
Assyria le̍k 4951 nî
Ethiopia le̍k 195~196

201 nîJulius Le̍k-hoat lāi-bīn sī chi̍t ê pêng-nî, thâu kang sī pài-sì.

Liân-hō

siu-kái

Tang A-chiu kun-chú kì-goân

siu-kái

Sū-kiāⁿ

siu-kái

Kok-ka léng-tō-chiá

siu-kái
Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 201 nî kok-ka léng-tō-chiá lia̍t-toaⁿ

Chhut-sì

siu-kái

Bô ji̍t-kî

siu-kái
  • Decius, Kó͘-tāi Lô-má chèng-tī-chiá. Lô-má Hông-tè. 251 nî kòe-sin.

Kòe-sin

siu-kái

Chham-khó chu-liāu

siu-kái
 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: 201 nî