Kàu-hông Stephanus 1-sè

Kàu-hông Stephanus 1-sè (La-teng-bûn: Stephanus I, 200 nî  – 257 nî 8 goe̍h 2 ji̍t) sī Lô-má Thian-chú-kàu tē-23 tāi ê kàu-hông.

Kàu-hông Stephanus 1-sè ê ōe-siōng.
Kàu-hông Stephanus 1-sè
Lô-má Thian-chú-kàu chheng-hō
Chiap-sio̍k
Lucius 1-sè
Kàu-hông Kè-sio̍k
Sixtus 2-sè