Kàu-hông Sixtus 2-sè

Kàu-hông Sixtus 2-sè (La-teng-bûn: Sixtus II, 215 nî  – 258 nî 8 goe̍h 6 ji̍t) sī Lô-má Thian-chú-kàu tē-24 tāi ê kàu-hông.

Kàu-hông Sixtus 2-sè ê ōe-siōng.
Kàu-hông Sixtus 2-sè
Lô-má Thian-chú-kàu chheng-hō
Chiap-sio̍k
Stephanus 1-sè
Kàu-hông Kè-sio̍k
Dionysius