Kàu-hông Sixtus 2-sè

Kàu-hông Sixtus 2-sè (215 nî  – 258 nî 8 goe̍h 6 ji̍t) sī Lô-má Thian-chú-kàu tē-24 tāi ê kàu-hông.

Kàu-hông

Sixtus 2-sè
Lô-má chóng-chú-kàu
kàu-hông chiū-jīm 257 nî 8 goe̍h 31 ji̍t
kàu-hông lī-jīm 258 nî 8 goe̍h 6 ji̍t
Chêng-jīm Stephanus 1-sè
Kè-jīm Dionysius
Kò-jîn chu-sìn
Chhut-sì ?
Lô-má Tè-kok Hi-lia̍p
Kòe-sin 258 nî 8 goe̍h 6 ji̍t
Lô-má Tè-kok Lô-má
Kàu-phài/kàu-hoē Ki-tok-kàu
Sèng-jîn
Kì-liām-ji̍t 8 goe̍h 6 ji̍t, 8 goe̍h 7 ji̍t
Chông-kèng kàu-phài Lô-má Thian-chú-kàu, Tang Chèng-kàu
Kàu-hông Sixtus 2-sè
Lô-má Thian-chú-kàu chheng-hō
Chiap-sio̍k
Stephanus 1-sè
Kàu-hông Kè-sio̍k
Dionysius