Kàu-hông Felix 1-sè

Kàu-hông Felix 1-sè (?  – 274 nî 12 goe̍h 30 ji̍t) sī Lô-má Thian-chú-kàu tē-26 tāi ê kàu-hông.

Kàu-hông

Felix 1-sè
Lô-má chóng-chú-kàu
kàu-hông chiū-jīm 269 nî 1 goe̍h 5 ji̍t
kàu-hông lī-jīm 274 nî 12 goe̍h 30 ji̍t
Chêng-jīm Dionysius
Kè-jīm Eutychianus
Kò-jîn chu-sìn
Chhut-sì ?
Lô-má Tè-kok Lô-má
Kòe-sin 274 nî 12 goe̍h 30 ji̍t
Lô-má Tè-kok Lô-má
Kàu-phài/kàu-hoē Ki-tok-kàu
Sèng-jîn
Kì-liām-ji̍t 12 goe̍h 30 ji̍t
5 goe̍h 30 ji̍t
Hathor goe̍h 6 ji̍t (Copt Chèng-kàu-hoē)
Kàu-hông Felix 1-sè
Lô-má Thian-chú-kàu chheng-hō
Chiap-sio̍k
Dionysius
Kàu-hông Kè-sio̍k
Eutychianus