Kàu-hông Felix 1-sè

Kàu-hông Felix 1-sè (La-teng-bûn: Felix I, ?  – 274 nî 12 goe̍h 30 ji̍t) sī Lô-má Thian-chú-kàu tē-26 tāi ê kàu-hông.

Kàu-hông Felix 1-sè ê ōe-siōng.
Kàu-hông Felix 1-sè
Lô-má Thian-chú-kàu chheng-hō
Chiap-sio̍k
Dionysius
Kàu-hông Kè-sio̍k
Eutychianus