Kàu-hông Eutychianus

Kàu-hông Eutychianus (228 nî  – 283 nî 12 goe̍h 7 ji̍t) sī Lô-má Thian-chú-kàu tē-27 tāi ê kàu-hông.

Kàu-hông

Eutychianus
Lô-má chóng-chú-kàu
kàu-hông chiū-jīm 275 nî 1 goe̍h 4 ji̍t
kàu-hông lī-jīm 283 nî 12 goe̍h 7 ji̍t
Chêng-jīm Felix 1-sè
Kè-jīm Caius
Kò-jîn chu-sìn
Chhut-sì ?
Toscana
Kòe-sin 283 nî 12 goe̍h 7 ji̍t
Lô-má Tè-kok Lô-má
Kàu-phài/kàu-hoē Ki-tok-kàu
Sèng-jîn
Kì-liām-ji̍t 12 goe̍h 8 ji̍t
Kàu-hông Eutychianus
Lô-má Thian-chú-kàu chheng-hō
Chiap-sio̍k
Felix 1-sè
Kàu-hông Kè-sio̍k
Caius