Kàu-hông Caius (245 nî  – 296 nî 4 goe̍h 22 ji̍t) sī Lô-má Thian-chú-kàu tē-28 tāi ê kàu-hông.

Kàu-hông

Caius
Lô-má chóng-chú-kàu
kàu-hông chiū-jīm 283 nî 12 goe̍h 17 ji̍t
kàu-hông lī-jīm 296 nî 4 goe̍h 22 ji̍t
Chêng-jīm Eutychianus
Kè-jīm Marcellinus
Kò-jîn chu-sìn
Chhut-sì ?
Lô-má Tè-kok Dalmatia
Kòe-sin 296 nî 4 goe̍h 22 ji̍t
Sai Lô-má Tè-kok Lô-má
Kàu-phài/kàu-hoē Ki-tok-kàu
Sèng-jîn
Kì-liām-ji̍t 4 goe̍h 22 ji̍t
Kàu-hông Caius
Lô-má Thian-chú-kàu chheng-hō
Chiap-sio̍k
Eutychianus
Kàu-hông Kè-sio̍k
Marcellinus