Kàu-hông Caius

Kàu-hông Caius (La-teng-bûn: Caius, 245 nî  – 296 nî 4 goe̍h 22 ji̍t) sī Lô-má Thian-chú-kàu tē-28 tāi ê kàu-hông.

Kàu-hông Caius ê ōe-siōng.
Kàu-hông Caius
Lô-má Thian-chú-kàu chheng-hō
Chiap-sio̍k
Eutychianus
Kàu-hông Kè-sio̍k
Marcellinus