Sè-kí: 2 sè-kí · 3 sè-kí · 4 sè-kí
Nî-tāi: 260 nî-tāi 270 nî-tāi · 280 nî-tāi · 290 nî-tāi 300 nî-tāi
: 278 279 280 281 282 · 283 nî · 284 285 286 287 288

Sū-kiāⁿSiu-kái

Jîn-bu̍tSiu-kái

Chhut-sìSiu-kái

Kòe-sinSiu-kái

Bô ji̍t-kîSiu-kái

  • Carus, Kó͘-tāi Lô-má chèng-tī-chiá. Lô-má Hông-tè. 230 nî chhut-sì.

Siong-koanSiu-kái

 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: 283 nî