Kéng-goân (Chô Gūi)

Kéng-goân (景元; 260 nî ~ 264 nî) sī Chô Gūi Goân-tè ê liân-hō; chêng-āu 5 tang.

景元
Kéng-goân
260 nî ~ 264 nî
Kok-ka
Chô Gūi
Kun-chú
Goân-tè
Tn̂g-té
5 tang

Tōa Tāi-chì

siu-kái

Chham sin-le̍k kap kan-chi ê tùi-chiàu-pió

siu-kái

Siong-koan

siu-kái


Kéng-goân (Chô Gūi)
Chiap-sio̍k
Kam-lō͘
Chô Gūi ê liân-hō Kè-sio̍k
Hâm-hi