Kî-āu Teng-thah

Kî-āu Teng-thah (旗後燈塔; 22°37′N 120°15′E / 22.617°N 120.250°E / 22.617; 120.250) ia̍h Ko-hiông Teng-thah, Kî-tin Teng-thah sī tiàm tī Tâi-oân Ko-hiông-chhī Kî-tin-khu Kî-aū soaⁿ-téng ê teng-thah.

Kî-āu Teng-thah

1883 nî khai-siat; 1916 nî kái-kiàn, 1918 nî oân-sêng. Hiān-sî sī Tâi-oân ê Saⁿ-ki̍p Kó͘-chek.