Kò͘-bé-le̍k

Kò͘-bé-le̍k (Eng-gí: purchasing power) sī bí chi̍t tan-ūi ê thong-hòe thang kò͘-bé ê châi-hòe kap ho̍k-bū ê sò͘-liōng, phín-chit he̍k-chiá kè-ta̍t.