Kò͘-sū, he̍k-chiá kóng sū-sū[1] (Eng-gí: narrative), sī khan-liân chin-si̍t he̍k-chiá khong-sióng tāi-chì ê su-siá, kóng-ōe ia̍h sī iáⁿ-siōng piáu-hiān.

Siong-koanSiu-kái

  1. Ogawa Naoyosi, pian. (1931). "敘事". Tai-Nichi Dai Jiten 臺日大辭典 [Tâi-Ji̍t Tōa Sû-tián] (ēng Ji̍t-pún-gí).