Kôbun Thian-hông (弘文天皇, 648 nî  – 672 nî 8 goe̍h 21 ji̍t) sī Ji̍t-pún tē 39 tāi thian-hông, 672 nî 1 goe̍h 9 ji̍t kàu 8 goe̍h 21 ji̍t chāi-ūi.

Kôbun Thian-hông
弘文天皇
Ji̍t-pún Thian-hông
Chāi-ūi 672 nî
Chêng-jīm Tenzi Thian-hông
Kè-jīm Tenmu Thian-hông
Chhut-sì 648 nî
Kòe-sin 672 nî