Tenzi Thian-hông (天智天皇, 626 nî  – 672 nî 1 goe̍h 7 ji̍t) sī Ji̍t-pún tē 38 tāi thian-hông, 668 nî kàu 672 nî chāi-ūi.

Tenzi Thian-hông
天智天皇
Ji̍t-pún Thian-hông
Chāi-ūi 661 nî – 672 nî
Chêng-jīm Saimei Thian-hông
Kè-jīm Kôbun Thian-hông
Choân-miâ
Amemikotohirakasuwake no Sumeraimikoto (天命開別天皇)
Chhut-sì 626 nî
Kòe-sin 672 nî