Kôgyoku Thian-hông (皇極天皇, 594 nî  – 661 nî 8 goe̍h 24 ji̍t) sī Ji̍t-pún tē 35 tāi kap 37 tāi thian-hông, mā sī chi̍t ê cha-bó͘ thian-hông.

Kôgyoku Thian-hông / Saimei Thian-hông
皇極天皇 / 斉明天皇
Ji̍t-pún Thian-hông
Chāi-ūi 642 nî – 645 nî
Chêng-jīm Zyomei Thian-hông
Kè-jīm Kôtoku Thian-hông
Chāi-ūi 655 nî – 661 nî
Chêng-jīm Kôtoku Thian-hông
Kè-jīm Tenzi Thian-hông
Choân-miâ
Ametoyotakaraikasihitarasihime no Sumeraimikoto (天豊財重日足姫天皇)
Chhut-sì 594 nî 8 goe̍h 7 ji̍t(594-08-07)
Kòe-sin 661 nî 8 goe̍h 24 ji̍t (67 hòe)

Pún-miâ Takara (宝), iáu-boē teng-ki ê sî-hāu hō͘ lâng kiò chò Takara lú-ông. I nn̄g chhù chāi-ūi, 642 nî kàu 645 nî chāi-ūi ê sî-hāu kiò chò Kôgyoku Thian-hông, 655 nî kàu 661 nî chāi-ūi ê sî-hāu kiò chò Saimei Thian-hông (斉明天皇).