Kôkô Thian-hông (光孝天皇, 830 nî  – 887 nî 9 goe̍h 17 ji̍t) sī Ji̍t-pún tē 58 tāi thian-hông, 884 nî kàu 887 nî chāi-ūi.

Kôkô Thian-hông
光孝天皇
Ji̍t-pún Thian-hông
Chāi-ūi 884 nî – 887 nî
Chêng-jīm Yôzei Thian-hông
Kè-jīm Uda Thian-hông
Choân-miâ
Tokiyatsu (時康)
Sē-hō
Kôkô Thian-hông
Komatu no Mikado (小松帝)
Chhut-sì 830 nî
Kòe-sin 887 nî