Kaesŏng Te̍k-kip-chhī

(Tùi Kaesŏng choán--lâi)

Kaesŏng Te̍k-kip-chhī (Tiâu-sián-gí: 개성특급시/開城特級市 Khai-siâⁿ Te̍k-kip-chhī) sī Tiâu-sián Bîn-chú-chú-gī Jîn-bîn Kiōng-hô-kok ê 1 ê te̍k-kip-chhī.

Kaesong Te̍k-kip-chhī

Pang-bô͘:Kaesŏng