Kaesŏng Te̍k-pia̍t-chhī

(Tùi Kaesŏng Te̍k-kip-chhī choán--lâi)

Kaesŏng Te̍k-pia̍t-chhī (Tiâu-sián-gí: 개성특별시/開城特別市 Khai-siâⁿ Te̍k-kip-chhī) sī Tiâu-sián Bîn-chú-chú-gī Jîn-bîn Kiōng-hô-kok ê 1 ê te̍k-kip-chhī.

Kaesong Te̍k-kip-chhī

Hêng-chèng-khu

siu-kái