Kang-gia̍p Ki-su̍t Gián-kiù-īⁿ

Tâi-oân ê gián-kiú ki-kò͘

Châi-thoân Hoat-jîn Kang-gia̍p Ki-su̍t Gián-kiù-īⁿ (財團法人工業技術研究院; sok-siá: ITRI), kán-chheng Kang-gián-īⁿ (工研院), sī chi̍t ê chóng-pō͘ siat-tì chāi Tâi-oân Sin-tek-koān Tek-tang-tìn ê châi-thoân hoat-jîn. Kang-gián-īⁿ lēng-gōa tī Tâi-pak-chhī, Sin-tek-chhī, Sin-tek-koān, Tâi-tiong-chhī, Lâm-tâu-koān iáu-koh-ū Tâi-lâm-chhī mā ū hun-pō͘ īⁿ-khu kap pān-sū-chhù. Kang-gián-īⁿ sī Tâi-oân kho-ki hoat-tián ê tiōng-tìn.

Kang-gián-īⁿ Tiong-heng-īⁿ-khu