Kansas City to͘-hōe-khu

(Tùi Kansas City choán--lâi)

Kansas City Tō͘-hōe-khu (Eng-gí: Kansas City metropolitan area) sī Bí-kok ê chi̍t-ê chiàm 15 kūn hoān-ûi ê to͘-hōe-khu, chiàu hêng-chèng-khu lâi hun sī pun chò Missouri chiu ê Kansas City kap Kansas chiu ê Kansas City, nn̄g pêng lóng-chóng ū 234 bān jîn-kháu. Tû-liáu kok chiu ê chèng-hú í-gōa, kui-ê siâⁿ koh ū Tiong Bí-kok Tē-hng Lí-sū-hōe (Mid-America Regional Council) teh chhù-lí siâⁿ-chhī sū-bū.

Siông-koan

siu-kái