Karel Čapek (IPA: [ˈkarɛl ˈtʃapɛk], 1890 nî 1 goe̍h 91938 nî 12 goe̍h 25) sī 20 sè-kí Česko siāng ū-miâ ê 1 ê chok-ka, 1936 nî Nobel Chióng ê hāu-soán-jîn. Robot chit ê sû 1921 nî tī i ê kho-ha̍k siáu-soat ke̍k-pún R.U.R. (Rossumovi Univerzální Roboti) tē 1 pái chhut-hiān. Ū lâng kóng siāng kài kó͘-chui ê káu-á-kiáⁿ Dášeňka 1933 nî tī i ê chok-phín Dášeňka, Káu-á-kiáⁿ ê Seng-oa̍h (Dášeňka čili život štěněte) lāi-té chhut-hiān.

Karel Čapek