Robot sī 1 ê tiān-chú ki-hâi ia̍h seng-bu̍t ki-hâi ê chong-tì, ū chū-chú a̍h-sī toè chhoân piān ê chí-lēng chìn-hêng khang-khoè ê châi-tiāu. Robot ē-sái iōng lâi chò jîn-lūi kám-kak siuⁿ gûi-hiám, siuⁿ oh chò, ia̍h tiông-hok-sèng ê khang-khoè, chhiūⁿ kóng chhú-lí hòng-siā-sèng hoè-mi̍h (radioactive waste), seng-sán chū-tōng-chhia.

ASIMO (2000) teh Expo 2005
Articulated welding robots used in a factory are a type of industrial robot
The quadrupedal military robot Cheetah, an evolution of BigDog (pictured), was clocked as the world's fastest legged robot in 2012, beating the record set by an MIT bipedal robot in 1989.[1]

Iōng-gí

siu-kái

Ki-khì-lâng chit jī, ē-tàng choan-bûn piáu-sī hóng lâng hêng-thé ê robot, mā ū-sî hông the̍h lâi chò só͘-ū robot ê ì-sù.

Tsù-kái

siu-kái
  1. "Four-legged Robot, 'Cheetah,' Sets New Speed Record". Reuters. 6 March 2012. goân-loē-iông tī 22 October 2013 hőng khó͘-pih. 5 October 2013 khòaⁿ--ê. 

Chham-khó

siu-kái