Robot sī 1 ê tiān-chú ki-hâi ia̍h seng-bu̍t ki-hâi ê chong-tì, ū chū-chú a̍h-sī toè chhoân piān ê chí-lēng chìn-hêng khang-khoè ê châi-tiāu. Robot ē-sái iōng lâi chò jîn-lūi kám-kak siuⁿ gûi-hiám, siuⁿ oh chò, ia̍h tiông-hok-sèng ê khang-khoè, chhiūⁿ kóng chhú-lí hòng-siā-sèng hoè-mi̍h (radioactive waste), seng-sán chū-tōng-chhia.

Iōng-gíSiu-kái

Ki-khì-lâng chit jī, ē-tàng choan-bûn piáu-sī hóng lâng hêng-thé ê robot, mā ū-sî hông the̍h lâi chò só͘-ū robot ê ì-sù.

Chham-khóSiu-kái