Kazakhstan tengeKazakhstan ê koaⁿ-hong hoè-pè, kì-jīn sī KZT.

Kazakhstan tenge
Қазақ теңгесі / Qazaq teñgesı
Казахстанский тенге
200 tenge5, 10, 20, 50, 2,000 tenge
ISO 4217
Jī-bú tāi-bé KZT
Sò͘-jī tāi-bé 398
Chí-sò͘ 2
Gia̍h-bīn
pó͘-chō͘ tan-ūi (khah sè)
 1/100 tiyn (тиын)
ho̍k-sò͘ Chia hòe-pè miâ-jī ê gí-giân bô ho̍k-sò͘ kap tan-sò͘ ê khu-pia̍t.
Kì-hō
Gîn-phiò 200, 500, 1,000, 2,000, 5,000, 10,000, 20,000 tenge
Gîn-kak-á
 tiāⁿ-tiāⁿ ēng 5, 10, 20, 50, 100, 200 tenge
 hán-tit ēng 2, 5, 10, 20, 50 tıyn, 1, 2, 3 tenge
Thóng-kè
Sú-iōng-chiá  Kazakhstan
Hoat-hêng
Tiong-iong
gîn-hâng
Kazakhstan Kok-ka Gîn-hâng
 Bāng-chām www.nationalbank.kz
Ìn-soat-chiá Kazakhstan Kok-ka Gîn-hâng Gîn-phiò Kang-chhiúⁿ
Phêng-kè
Thong-hòe phòng-tiòng 4.9%[1]
 Chu-liāu [2]

Hoē-lu̍t

siu-kái
taⁿ ê KZT ê hoē-lu̍t
Google Finance: AUD CAD CHF CNY EUR GBP HKD JPY TWD USD
Yahoo! Finance: AUD CAD CHF CNY EUR GBP HKD JPY TWD USD
XE.com: AUD CAD CHF CNY EUR GBP HKD JPY TWD USD
OANDA: AUD CAD CHF CNY EUR GBP HKD JPY TWD USD
fxtop.com: AUD CAD CHF CNY EUR GBP HKD JPY TWD USD

Chham-khó

siu-kái
  1. Интернет Решения (IR.KZ). "Қазақстан Ұлттық Банкі". nationalbank.kz. 2021-02-05 khòaⁿ--ê. 
  2. Basic Macroeconomic Indicators on the homepage