Ke-lâng-chhī (chiu-hat-chhī)

Ke-lâng-chhī (基隆市) sī Tâi-oân Ji̍t-pún sî-tāi tiong-kî (1924 nî kàu 1945 nî) chûn-chāi ê hêng-chèng-khu, lē-sio̍k tī Tâi-pak-chiu, ùi Ke-lâng-ke seng-keh lâi ê. I-ê koán-hat hoān-ûi pau-hâm kin-á-ji̍t Ke-lâng-chhī ê Tiong-san-khu, Tiong-chèng-khu, Jîn-ài-khu, Sìn-gī-khu kap An-lo̍k-khu.

1926 nî ê Ke-lâng-chhī tē-tô͘