Kedah Sultan (Má-lâi-gí: Sultan Kedah) sī Kedah ê sultan, mā sī Kedah ê choè ko thóng-tī-chiá. Àn Má-lâi-se-a ê hiàn-hoat, Kedah Sultan ū khoân-le̍k tī Raja-Raja Hoē-gī (Majlis Raja-Raja) tâu-phiò soán-kí Yang di-Pertuan Agong, iā ū koân-le̍k tòng-soán.

Kin-á-ji̍t ê Kedah Sultan sī Tunku Mahmud Sallehuddin.