Yang di-Pertuan Agong (Jawi-bûn: يڠ دڤرتوان اݢوڠ) sī Má-lâi-se-a ê choè ko goân-siú. Chia chit-ūi tī 1957 nî Malaya Liân-pang tùi Eng-kok to̍k-li̍p ê sî-hāu siap-li̍p.

Àn Má-lâi-se-a ê hiàn-hoat, Yang di-Pertuan Agong iû Pahang Sultan, Negeri Sembilan Yang di-Pertuan Besar, Selangor Sultan, Kedah Sultan, Kelantan Sultan, Perlis Raja, Terengganu Sultan, Perak Sultan, Johor Sultan àn sūn-sī lûn-liû chò. Kin-á-ji̍t ê Yang di-Pertuan Agong sī Al-Sultan Abdullah Al-Haj, tī 2019 nî 1 goe̍h 31 ji̍t chiū-jīm.

Yang di-Pertuan Agong ê bó͘ kiò chò Raja Permaisuri Agong.