Negeri Sembilan Yang di-Pertuan Besar

Negeri Sembilan Yang di-Pertuan Besar (Má-lâi-gí: Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan) sī Negeri Sembilan ê choè ko thóng-tī-chiá. Chia chheng-hō tī 1773 nî siat-li̍p, iû 4 ê Putera Yang Empat (ông-chú) lāi-bīn soán-kí chhut-lâi: Tunku Besar Seri Menanti, Tunku Laksamana, Tunku Musa Serting, Tunku Panglima Besar.

Àn Má-lâi-se-a ê hiàn-hoat, Negeri Sembilan ê Yang di-Pertuan Besar ū khoân-le̍k tī Raja-Raja Hoē-gī (Majlis Raja-Raja) tâu-phiò soán-kí Yang di-Pertuan Agong, iā ū koân-le̍k tòng-soán.

Kin-á-ji̍t Negeri Sembilan ê Yang di-Pertuan Besar sī Tuanku Muhriz ibni Almarhum Tuanku Munawir.