Kelantan Sultan

Kelantan Sultan (Má-lâi-gí: Sultan Kelantan) sī Kelantan ê sultan, mā sī Johor ê choè ko thóng-tī-chiá. Àn Má-lâi-se-a ê hiàn-hoat, Kelantan Sultan ū khoân-le̍k tī Raja-Raja Hoē-gī (Majlis Raja-Raja) tâu-phiò soán-kí Yang di-Pertuan Agong, iā ū koân-le̍k tòng-soán.

Kin-á-ji̍t ê Kelantan Sultan sī Muhammad 5-sè.