Keng-sin-sè (Eng-gí: Pleistocene) sī chi̍t tōaⁿ tē-chit-ha̍k siōng ê epoch ("sè"), sî-kan tùi 2,588,000 kàu 11,700 nî chêng. Keng-sin-sè liáu-kiat tī lî kin-á-ji̍t chòe-kīn chi̍t pái peng-hô-kî, tī khó-kó͘-ha̍k siōng, mâ sī kū-chio̍h-khì sî-tāi ê kiat-bóe.