Kennedy Thài-khong Tiong-sim

(Tùi Kennedy Space Center choán--lâi)
Pún-pō͘

John F. Kennedy Thài-khong Tiong-sim (Eng-gí: John F. Kennedy Space Center KSC) sī Bí-kok Kok-ka Hâng-khong kap Thài-khong Koán-lí-kio̍k (NASA) ê siat-si, sī in choan-bûn le̍h chhù-lí hoat-siā sū-bū ê só͘-chāi.