NASAKok-ka Hâng-khong kap Thài-khong Hêng-chèng Kio̍k (KHTH; National Aeronautics and Space Administration) ê Eng-gí kán-siá. In sī Bí-kok tī 1958-nî khí-ki ê 1-ê ki-kò·, choan-mn̂g hū-chek Bí-kok ê kok-ka ú-tiū hoat-tián kè-e̍k. Chit-ê ki-kò· mā hū-chek tn̂g-kî ê bîn-kan hām kun-sū ê ú-tiū poe-thiⁿ gián-kiù.

Kok-ka Hâng-khong kap Thài-khong Hêng-chèng Kio̍k
(National Aeronautics and Space Administration)
A blue sphere with stars, a yellow planet with a white moon; a red chevron representing wings, and an orbiting spacecraft; surrounded by a white border with "NATIONAL AERONAUTICS AND SPACE ADMINISTRATION U.S.A." in red letters
NASA seal
A blue sphere with stars, white letters N-A-S-A in Helvetica font; a red chevron representing wings, and a white orbiting spacecraft with a white trail showing its orbit path
NASA "meatball" insignia
A red line forming stylized letters N-A-S-A
NASA "worm" logotype

NASA headquarters in Washington, D.C.
Agency overview
Abbreviation NASA
Formed 1958 nî 7 goe̍h 29 ji̍t;​ 65 nî í-chêng​ (1958-07-29)
Preceding agency
Type Space agency
Aeronautics research agency
Jurisdiction United States Federal Government
Headquarters Washington, D.C.
38°52′59″N 77°0′59″W / 38.88306°N 77.01639°W / 38.88306; -77.01639
Motto For the Benefit of All[2]
Bill Nelson
Deputy Administrator Pamela Melroy
Primary spaceports
Owner  United States
Employees 17,373 (2020)[3]
Annual budget Increase US$24.041 billion (2022)[4]
Website NASA.gov

NASA ê lí-sióng sī "beh kái-siān chia ê seng-oa̍h, kā seng-oa̍h hùn-toā khì kàu hit-ūi, koh khì chhoē-tio̍h tī hn̄g-hn̄g hit-pêng ê oa̍h-miā." NASA ê sú-bēng sī "beh liáu-kái hām pó-hō· lán ê tē-kiû, chhím-khoàⁿ chit-ê ú-tiū, koh cháu-chhoē tē-kiû í-goā ê oa̍h-miā, hām kó·-lē āu-chi̍t-tāi ê chhím-khoàⁿ-chiá."

Tsù-kái siu-kái

 1. US Centennial of Flight Commission, NACA Archived February 20, 2014, at the Wayback Machine.. centennialofflight.net. Retrieved on November 3, 2011.
 2. Lale Tayla; Figen Bingul (2007). "NASA stands 'for the benefit of all.'—Interview with NASA's Dr. Süleyman Gokoglu". The Light Millennium. goân-loē-iông tī October 12, 2007 hőng khó͘-pih. September 17, 2018 khòaⁿ--ê. 
 3. "Workforce Profile". NASA. goân-loē-iông tī April 27, 2020 hőng khó͘-pih. April 23, 2020 khòaⁿ--ê. 
 4. "NASA's FY 2022 Budget". The Planetary Society. goân-loē-iông tī 28 May 2021 hőng khó͘-pih. June 28, 2022 khòaⁿ--ê. 

Tsham-khó bûn-hèn siu-kái

Ên-sin ua̍t-to̍k siu-kái

 • Alexander, Joseph K. Science Advice to NASA: Conflict, Consensus, Partnership, Leadership (2019) excerpt
 • Bizony, Piers et al. The NASA Archives. 60 Years in Space (2019)
 • Brady, Kevin M. "NASA Launches Houston into Orbit How America's Space Program Contributed to Southeast Texas's Economic Growth, Scientific Development, and Modernization during the Late Twentieth Century." Journal of the West (2018) 57#4 pp 13–54.
 • Bromberg, Joan Lisa. NASA and the Space Industry (Johns Hopkins UP, 1999).
 • Clemons, Jack. Safely to Earth: The Men and Women Who Brought the Astronauts Home (2018) excerpt
 • Dick, Steven J., and Roger D. Launius, eds. Critical Issues in the History of Spaceflight (NASA, 2006)
 • Launius, Roger D. "Eisenhower, Sputnik, and the Creation of NASA." Prologue-Quarterly of the National Archives 28.2 (1996): 127–143.
 • Pyle, Rod. Space 2.0: How Private Spaceflight, a Resurgent NASA, and International Partners are Creating a New Space Age (2019), overview of space exploration excerpt
 • Spencer, Brett. "The Book and the Rocket: The Symbiotic Relationship between American Public Libraries and the Space Program, 1950–2015," Information & Culture 51, no. 4 (2016): 550–82.
 • Weinzierl, Matthew. "Space, the final economic frontier." Journal of Economic Perspectives 32.2 (2018): 173–92. online Archived 2021-12-31 at the Wayback Machine., review of economics literature

Tsham-ua̍t siu-kái

Guā-pōo lên-ket siu-kái

 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: NASA

 

Wikiquote ū NASA ê ín-iōng-kù.