Keumalahayati, ia̍h Malahayati, sī 16 sè-kí Aceh Sultan-kok ê chi̍t ūi hái-kun thê-tok. I thang sǹg sī hiān-tāi sè-kài thâu chi̍t-ê cha-bó͘ thê-tok.