Kevin Michael Rudd (1957 nî 9 goe̍h 21 ji̍t chhut-sì) sī Australia ê tē 26-ê chóng-lí, jīm-kî sī tùi 2007 nî 12 goe̍h 3 ji̍t kàu 2010 nî 6 goe̍h 24 ji̍t. I mā sī Australia Lô-tōng-tóng tùi 2006 nî kàu 2010 nî 6 goe̍h 24 ji̍t ê liân-pang léng-tō-jîn.

Kevin Rudd

I ū hō ka-tī chi̍t-ê Tiong-kok-sek ê miâ kiò chò Lio̍k Khek-bûn (陸克文/陆克文; peng-im: Lù Kèwén).


Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: Kevin Rudd