Khâm-sai-lâm Pò͘-i-cho̍k Biâu-cho̍k Chū-tī-chiu

Khâm-sai-lâm Pò͘-i-cho̍k Biâu-cho̍k Chū-tī-chiu (黔西南布依族苗族自治州) sī Tiong-kok Kùi-chiu-séng ê chi̍t-ê chū-tī-chiu, chú-iàu bîn-cho̍k sī Pò͘-i-cho̍k kap Biâu-cho̍k.

Hêng-chèng-khu

siu-kái