Khâm-tang-lâm Biâu-cho̍k Tong-cho̍k Chū-tī-chiu

Khâm-tang-lâm Biâu-cho̍k Tong-cho̍k Chū-tī-chiu (黔東南苗族侗族自治州) sī Tiong-kok Kùi-chiu-séng ê chi̍t-ê chū-tī-chiu, chú-iàu bîn-cho̍k sī Biâu-cho̍k kap Tong-cho̍k.

Hêng-chèng-khuSiu-kái