Khóo Kuan-kia̍t (許冠傑; Hui Koon-kit; Sam Hui; 1948/09/06-), phian-miâ A Sam (阿Sam), sī khah-tsá Hiong-káng tsin tshut-miâ ê tshòng-tsok kua-tshiú.

Sam Hui
(Hàn-gí)
Sam Hui in 2009
Sam Hui in 2009
Chhut-sì 1948 nî 9 goe̍h 6 ji̍t 1948-09-06(75 hòe)
Phian-miâ Hui Koon-kit, Samuel Hui
Kàu-io̍k The University of Hong Kong (B.SocSc., 1971)
Chit-gia̍p
 • Musician
 • singer
 • songwriter
 • record producer
 • actor
Oa̍h-hiáⁿ sî-kî 1967–1992
2003–present
Kiáⁿ-jî 2
Chhin-chiâⁿ
Ti̍t-chióng Pang-bô͘:Awards
Im-ga̍k sū-gia̍p
Goā-hō God of Songs (歌神), Brother Sam
Chhut-tō͘Hong Kong
Im-ga̍k Lūi-hêng Cantopop, Hong Kong English pop
Ga̍k-khì
 • Vocals
 • guitar
 • harmonica
 • violin
 • piano
 • sanxian
 • drums
Chhiùⁿ-poâⁿ kong-si Diamond Records (1967)
Polydor (1971–1983)
Contec Sound (1983–1985)
Cinepoly Records (1985–1990)
PolyGram (1990–1992)
IEC (2007–present)
Bāng-chām www.samhuiofficial.com

1970 nî-tāi tsìn-tsîng, tuā-pōo-hūn ê Hiong-káng-lâng lóng kám-kak Ua̍t-gí liû-hîng kua-khik (粵語流行歌曲) tsin thóo-sông, tong-sî Hiong-káng sī Eng-gí kua kah Tâi-uân ê Huâ-gí kua khah sî-kiânn. 1971 nî, Khóo Kuan-kia̍t tuì Hiong-káng tāi-ha̍k (香港大學) pit-gia̍p, khai-sí iōng Ua̍t-gí (粵語) tshiùnn-tshut tsin tsē khau-sé tong-sî Hiong-káng siā-huē hiān-tsōng ê liû-hîng kua. Tsia--ê liû-hîng kua tsin tsē lóng sī i ka-kī siá ê kua-sû, tshin-tshiūnn 半斤八兩, 賣身契, 打雀英雄傳, 搵嘢做. Khóo Kuan-kia̍t khai-sí tshòng-tsok Ua̍t-gí kua liáu-āu, Ua̍t-gí liû-hîng kua mā khai-sí liû-hîng, i in-tshú hōo lâng hō-tsò Hiong-káng kua-tuânn thian-ông kī-tshenn (香港歌壇天王巨星), Hiong-káng liû-hîng im-ga̍k tsóo-su (香港流行音樂祖師) kah Kua-sîn (歌神). Tû-liáu tshiùnn-kua, i mā hām Khóo Kuan-bûn (許冠文) kah Khóo Kuan-ing (許冠英) tàu-tīn ián tiān-iánn, 賣身契, 半斤八兩 kah 鬼馬雙星, sann lâng hōo lâng hō-tsò Khóo--sī sann hiann-tī (許氏三兄弟).