Kha-io[1] sī kha-té la̍p-o ê kò͘-chō, cho͘-sêng ê kut-thâu ū hū-kut (tarsus) kap chek-kut (metatarsus), oá-khò jīm-tāi (ligament) chhām kiān (tendon) lâi chhi-chhî khiā-li̍p ê chu-sè.

Chham-khóSiu-kái

  1. Ogawa Naoyosi, pian. (1931). "腳腰". Tai-Nichi Dai Jiten 臺日大辭典 [Tâi-Ji̍t Tōa Sû-tián] (ēng Ji̍t-pún-gí).