Chū-iû lōe-iông

(Tùi Khai-hóng lōe-iông choán--lâi)

Chū-iû lōe-iông (自由內容 (開放内容); free content, open content (khai-hóng lōe-iông)) si chí ha̍h chū-iû bûn-hòa chok-phín tēng-gī ê chhòng-chok lōe-iông.

Chū-iû bûn-hòa chok-phín ê tēng-gī (definition of free cultural works) chi piau-chì (logo).

Iân-sin oa̍t-tho̍kSiu-kái

Gōa-pō͘ liân-kiatSiu-kái