Khai-toan tsiong (開端章) (A-la-pek-gí: سورة الفاتحة‎; Eng-gí: Surah al-Fatihah) sī Kó͘-lân-keng ê tē-1 tsiong (surah). Chāi Kó͘-lân-keng só͘-ū ê tsiong tiong, chit-ê tsiong kū-iú hún tāi ê ì-gī, te̍k-pia̍t sī chāi kî-tó hām ji̍t-siông sū-bū tiong.

Quran ê tē-1 Tsiong
الْفَاتِحَة
Al-Fātiḥah
Khai-tuan tsiong
Hun-luī Meccan
Kuàn tshù-tē Juzʼ 1, Hizb 1
Si-kù ê hō-bé 7
Jī ê hō-bé 25 or 29
Jī-bó ê hō-bé 113 or 139

Gōa-pō· liân-kiat

siu-kái