Khoân-le̍k (權力) sī chi̍t chióng kóng-hoat chûn-chāi ê siā-hoē hiān-siōng, sī chèng-tī-ha̍k kap kok-chè-koan-hē-ha̍k ê hu̍t-sim kài-liām.