Khong-khì (空氣) sī chí tī tē-kiû tāi-khì-chân lāi-bīn ê hūn-ha̍p khì-thé. Kin-á-ji̍t tē-kiû tāi-khì-chân ê khong-khì lāi-bīn ū 78% ê chit-sò͘, 21% ê sng-sò͘, iáu ū 1% ê hi-iú khì-thé kap kî-thaⁿ khì-thé.