Kiâm-chúi

Wikimedia khu-pia̍t-ia̍h
Tâi-oân Tâi-lâm-chhī ū chi̍t-ê só͘-chāi kiò "Kiâm-chúi", siōng-sè chham-khó Kiâm-chúi-khu.

Kiâm-chúi hâm iâm-hun khah koân ê chúi-thé, it-poaⁿ hái-chúi kap kiâm-chúi-ô͘ lóng sǹg kiâm-chúi.

Siong-koanSiu-kái