Kibi-kok (吉備国) sī Ji̍t-pún tī kó͘-chá ê 1 ê kuni, phian-miâ Bisyû (備州). 7 sè-kí boa̍h-kî Ji̍t-pún khak-tēng lu̍t-lēng-chè (律令制), Kibi-kok hō͘ hun chò nn̄g ê lēng-chè-kok: Bizen-kok, Bittyû-kok kap Bingo-kok.

Koh khoàⁿSiu-kái