Lēng-chè-kok (令制國), he̍k-chiá lu̍t-lēng-kok (律令國), sī kó͘-chá Ji̍t-púnlu̍t-lēng-chè chi-hā só͘ siat-tì ê tē-hng hêng-chèng khu-hun; ùi Nara sî-tāi khai-sí si̍t-si, kàu Bêng-tī chho͘-kî hùi-phoan-tì-koān ûi-chí.

1600 nî chó-iū ê lēng-chè-kok