Kim-sio̍k kiat-ha̍p

Kim-sio̍k kiat-ha̍p (金屬結合; metallic bonding) sī chi̍t chióng hoà-ha̍k kiat-ha̍p, chú-iàu chûn-chāi tī kim-sio̍k goân-sò͘ lāi.