Ko-lê Huī-chong (高麗惠宗 / 고려 혜종; 912 nî - 945 nî), pún-miâ Ông Bú (王武), sī Ko-lê ông-tiâu ê tē jī tāi kun-chú, 943 nî kàu 945 nî chāi-uī.

Hūi-chong sī Thài-cho͘ ê tōa-hàn-kiáⁿ, lāu-bú sī Chong-hô Ông-hiō. I ê ông-hiōGī-hô Ông-hiō.

Sè-hō Jîn-tek Bêng-hàu Soan-hián Ko-pêng Kéng-hiàn Gī-kiong Tāi-ông (仁德明孝宣顯高平景憲義恭大王), lo̍h-chòng Sūn-lêng (順陵).

Siong-koan siu-kái