Koan-tông-khu

Koan-tông-khu (Hàn-jī: 觀塘區; Eng-gí: Kwun Tong) sī Hiong-káng 18-ê hun-khu lāi-bīn kî-tiong chi̍t-ê, tī Kiú-liông ê hái-hōaⁿ. 2006 nî ê jîn-khaú ū 58.7 bān.

Koan-tông-khu ê ūi-tì.