Koan Hàn-kheng

Koan Hàn-kheng (關漢卿; ?  – ? ) sī Tiong-kok Goân-tiâu sî-tāi ê kio̍k-chok-ka. I siōng chhut-miâ ê chok-phín sī Tō͘ Ngô͘ Oan.

Iû-phiò téng-bīn ê Koan Hàn-kheng siōng