Koeh Soat-ô͘

(Tùi Koeh Soat-hô͘ choán--lâi)

Koeh Soat-ô͘ (郭雪湖, 1908 nî 4 goe̍h 10 ji̍t - 2012 nî 1 goe̍h 23 ji̍t), pún-miâ Koeh Kim-hoé (郭金火), sī Tâi-oân tùi Ji̍t-pún sî-tāi khai-sí oa̍h-tāng ê oē-ka; sī Tâi-oân tang-iûⁿ-oē ê chú-iàu chhòng-chok-chiá chi it.